عشق بهتر است يا ثروت

مردم تشنه عشق هستند. درگذشته، ازدواج برحسب رسوم متداول زمان انجام مي گرفت. يعني ازدواج به وسيله خانواده طرفين يا به وسيله واسطه ها و گاهي به وسيله ملاحظات اجتماعي انجام مي شد و عشق مي بايست بعد از ازدواج صورت مي گرفت. از سه چهار نسل گذشته به اين طرف، مفهوم عشق «رومانتيك» در دنياي غرب عموميت يافت.
عشق به آموختن نياز دارد. احساس اوليه عاشق شدن را با حالت دايمي عاشق بودن، يا بهتر بگوييم، در عشق ماندن اشتباه مي كنيم. اگر دو نفر كه نسبت به هم بيگانه بوده اند، چنانچه همه ما هستيم، مانع را از ميان خود بردارند و احساس نزديكي و يگانگي كنند، اين لحظه يكي از شادي بخش ترين تجارب زندگي ايشان مي شود.
اين معجزه دلدادگي ناگهاني اگر با جاذبه جنسي همراه يا با منع كامجويي توأم باشند غالباً به آساني حاصل مي شود اما به اقتضاي ماهيت خود هرگز پايدار نمي ماند. دلبستگي آنان اندك اندك حالت معجز ه آساي نخستين خود را از دست مي دهد و سرانجام اختلاف ها و ملالت هاي دوجانبه ته مانده هيجان هاي نخستين را مي كشد.
عشق يك هنر است همان طور كه زيستن يك هنر است و در راه فراگيري اين هنر بايد همان راهي را انتخاب نمود كه براي آموختن هر هنر لازم است.
عشق عبارتست از رغبت جدي به زندگي و پرورش آنچه بدان مهر مي ورزيم. بعضي از پژوهشگران معتقدند كه مشكلات زناشويي نتيجه گسيختگي در پيشرفت طبيعي چرخه زندگي زناشويي و خانوادگي است. روابط صميمي در جريان رشد خود از مراحل بحراني و حساسي مي گذرند و هر كدام از اين مراحل وظايف ويژه اي دارد.
يك شخص نياز دارد كه با فرد ديگر يا ديگران روابط صميمي و پيوند عاطفي برقرار كند و به اصطلاح، نسبت به ديگران نوعي احساس تعهد در او بوجود مي آيد. توانايي در ايجاد يك رابطه صميمي كه مستلزم مصالحه و گذشت است به احساس هويت شخصي فرد بستگي دارد. افرادي كه از هويتي قوي برخوردارند آماده اند كه هويت خود را با فرد ديگري سهيم شوند. حتي رابطه جنسي سالم در زناشويي زماني امكان پذير است كه فرد به هويتي مطلوب دست يافته باشد. توانايي برقراري رابطه صميمي به توانايي عشق ورزيدن مي انجامد كه نوعي از خود گذشتگي متقابل است.
زوج هاي دچار مشكل به احتمال زيادتر رفتارهاي ناخوشايند همسر خود را به قصد منفي نسبت مي دهند و رفتارهاي مثبت آنان را به علل اختصاصي و ناخواسته نسبت مي دهند. گذشته از تفاوت هاي فيزيكي بين زن و مرد تفاوت هاي ديگري نيز بين آنها وجود دارد كه يكي از آنها توجه به جزئيات در زنان و كلي نگري در مردان است كه اگر زن و مرد از اين تفاوت آگاهي نداشته باشند ممكن است همين تفاوت به ظاهر ساده، سر منشأ بسياري از مشكلات را براي آن دو فراهم آورد.
همسران بايد بگذارند در همان حال كه با هم هستند اندكي از يكديگر جدا باشند، يكديگر را دوست داشته باشند ولي عشق را محدود نسازند و بگذارند عشق مثل يك درياي مواج بين دو ساحل روح شان حركت كند، جام يكديگر را پر كنند ولي از يك جام ننوشند، از نان خود به ديگري بدهند اما دل هاي يكديگر را در تصرف خود نگه  ندارند.
شوهري كه همسرش را دوست دارد و عاشق او است از آنچه كه همسرش مي پسندد همانقدر لذت مي برد كه از آنچه مورد پسند و دلخواه خودش است. مرداني كه سالم هستند بيشتر مجذوب هوش و شايستگي همسران خود مي شوند و همچنين تمايز آشكاري بين نقش ها و شخصيت هاي ميان دو جنس قايل نيستند.
گذشته از عنصر نثار كردن، خصيصه فعال عشق متضمن عناصر اساسي ديگري است كه همه در جلوه هاي گوناگون عشق مشتركند.
اينها عبارتند از: دلسوزي- احساس مسئوليت- احترام و دانايي- مشكلات زناشويي از كژكاريهاي رفتاري و شناختي ناشي مي شود. كژكاريهاي رفتاري شامل آن جنبه هايي است كه مشخص كننده زناشويي هاي آشفته و از جمله الگوهاي ارتباطي ضعيف يا نامناسب، ناتواني در غلبه بر نارسايي هاي تغيير رفتار و مهارت هاي ناكافي در مسأله گشايي است.
راجرز مي گويد: عميق ترين مفهوم محبوب بودن اين است كه انسان عميقاً درك و شناخته شده و مورد قبول واقع شود. ما هنگامي مي توانيم كسي را دوست داشته باشيم كه از جانب او تهديد نشويم و واكنش هاي او نسبت به ما يا نسبت به آن چيزهايي كه بر ما تأثير گذارند براي ما قابل درك باشند.
اوراستريت مي گويد: « دوست داشتن يك فرد، تصاحب آن فرد نيست بلكه بر تصديق موجوديت او دلالت دارد و اين بدين معنا است كه با شادماني تمام حقوق انساني او را به رسميت بشناسي.»

بد نيست قبل از ازدواج در مورد ماديات هم صحبت كنيد
پژوهش ها نشان مي دهد امروزه پول عامل اساسي سوء تفاهمات زوج هاست. اگر با صداقت و صراحت قبل از ازدواج در مورد مسائل مالي صحبت كنيد، ازدواج با دوامي خواهيد داشت.
پول تعيين كننده ثروت است. اما در ايجاد مساوات در امنيت، عشق، قدرت و آزادي زوج ها نقش دارد. احساس شما نسبت به پول به مراتب مهمتر از ميزان دارايي تان است.
سوزان بايردر نويسنده «پرسش هاي مشكل، ۱۰۰ سؤال مهمي كه از نامزدتان مي توانيد بپرسيد» مي گويد: ازدواج اميدها، آرزوها و ترس هاي مالي خاص خود را به همراه دارد. بسيار مهم است كه تصوير روشني از توقعات، انتظارات و خواسته هاي خود داشته باشيد. با نامزدتان در مورد مسائل مالي صحبت كنيد. نظر او را نسبت به نحوه اداره مسائل مالي بپرسيد. هر چه اطلاعات كامل تر از او و انتظارات خود داشته باشيد، بهتر مي توانيد تصميم گيري كنيد.
نظر او را نسبت به بيمه درماني ،  بيمه عمر، پس انداز كردن محدوديت هاي مالي موجود، محل اقامت، هزينه رهن، اجاره و وام، هزينه ادامه تحصيل بپرسيد.
ادامه تحصيل مستلزم فداكاري همسران است. زيرا بايد مخارج اضافي را براي تحصيل شما اختصاص داد. از طرفي در صورت ادامه تحصيل، شايد فرصت كافي براي كار كردن نداشته باشيد.
طرح چنين مسائلي بسيار مشكل است. ولي باعث مي شود حالا و پس از ازدواج خيالتان راحت باشد و تصميم گيري تان براساس واقعيات موجود باشد نه روياها و آرمان ها. اگر فرهنگ خانواده تان اجازه نمي دهد خودتان اين مسائل را مطرح كنيد، از والدين بخواهيد آنها را بپرسند.
پرسش هاي زير به شما كمك مي كند تا تصوير روشن تري از وضعيت مالي آينده داشته باشيد:
۱- درآمد ماهانه خواستگارتان چقدر است؟
۲- آيا كار كردن هر دوي شما لازم است؟
۳- اگر خانم كار نكند، آيا همسر خانه داري را باارزش مي داند؟
۴- براي گذران زندگي چقدر درآمد كافي است؟
۵- چگونه بايد خرج كرد؟ چه هزينه هايي در اولويت است؟
۶- آيا با نحوه خرج كردن يكديگر توافق داريد؟ با چه مواردي موافق و با چه مواردي مخالفيد؟
۷- اگر هر دو كار مي كنيد، پولتان را با هم خرج مي كنيد يا جداگانه؟
۸- چه مبلغي هر دو در بانك داريد؟
۹- اگر خواستگارتان شغل آزاد دارد، چه مقدار از درآمدش را پس انداز يا سرمايه گذاري مي كند و چه مقدار را خرج مي كند؟
۱۰- چه كسي مسئوليت برنامه ريزي مالي را دردراز مدت برعهده مي گيرد؟
۱۱- براي داشتن احساس امنيت، چه مقدار پول كافي است؟
۱۲-چند درصد از درآمد را پس انداز مي كنيد؟ آيا نامزدتان با پس انداز در بانك موافق است؟
۱۳- چه كسي حساب دخل و خرج را دارد؟ چه كسي قبوض آب، برق، تلفن و گاز را مي پردازد؟
۱۴- در صورت بيمه نبودن نامزدتان، آيا با بيمه اختياري هر دو شما موافق است؟
۱۵- آيا نامزدتان بايد خرج والدينش را بپردازد. در صورت پاسخ مثبت ماهانه چقدر از درآمدش را براي اين امر اختصاص مي دهد؟
۱۶- اگر خداي نخواسته ازدواج به طلاق منجر شود آيا مي تواند مهر را پرداخت كند؟
۱۷- آيا او با خريد وسايل اضافي براي منزل يا كادو براي دوست موافق است؟
۱۸- آيا نامزدتان مي پذيرد كه دارايي قبل از ازدواج براي مثال، زمين، خانه و ماشين به اسم خودتان باشد؟
۱۹- آيا خواستگارتان بدهي ندارد و ورشكست نشده است؟
در صورتي كه بدهي دارد تا چه مدت پس از ازدواج چه مبلغي بايد پرداخت كند؟
۲۰- آيا مي توانيد حساب جداگانه اي براي هزينه هاي منزل داشته باشيد؟ يا هر كسي بخشي از درآمد خود را براي آن اختصاص دهد؟
۲۱- آيا موافقيد كه حساب پس انداز جداگانه اي داشته باشيد؟
۲۲- اگر پس از ازدواج با پول كار هر دو شما خانه يا ماشين خريداري شود، آيا موافقيد كه سند آن به نام هر دو باشد؟
۲۳- اگر پس از ازدواج با بحران مالي يا ورشكستگي روبه رو شويد چه مي كنيد؟
۲۴- آيا موافقيد مبلغي را براي موارد غيره منتظره نظير هزينه عمل جراحي يا بيمارستان پس انداز كنيد؟

/ 4 نظر / 276 بازدید
mahsa

آيا فکر نمی کنيد بعداْ در آينده يا در همان زمان آشنايي همسر فکر می کند آدم مادی گرايی هستی

ali moghadam

salam--merci az zahamati ke bara in mataleb keshide shode vali manam ye soal daram chera hameie porseshha dar morede agauon matrah mishe ? chera tabehal hich khastegary az dokhtare morede alagash naporside ke khanome aziz shoma ke ingade dar morede man soalo khastehaye jorajor darin aya khodeton gaderin ye nimroye khoshmaze bepazin bale fagat ye nimro fagat ye omlet? shoma ke emroz dam az eshgo mohabat mizanin aya age farda rozi dochare ye bimari ya 10 roz fagat 10tagate bipolie mano darin? bebinin man 100 ta az in soalato daram ke vagteton ejaze nemide fagat mikham kasi be in soalatam javab go bashe--- az shoma khili motashakeram merci bye

تارا

سلام خوبید؟امیدوارم بتونید سوال منو جواب بدید خوشحال میشم مرسی من نامزد دارم ونگران بکارتم هستم آحه نامزدم با زبونش منو تحریک میکنه و من میترسم به بکارتم آسیب برسه آیا امکان هست وقتی زبونشو داخل وازنم میکنه؟؟؟؟ مرسی همینجا میتونید جواب منو بدید ممنون میشم از لطفتون

زهرا

اصلا عشق و علاقه مهم نیس.اگه یه نفر از نظر مالی تامین باشه و ازنظر اخلاقی سالم باشه خیلی راحت بعد یه مدت کوتاه میشه بهش علاقمند شد.عشق یه دروغه که جوونای این دوره زمونه برای خودشون درست کردن.