تفاهم بدست آوردنی است

راههاي عملي دستيابي به تفاهم :

1- در هنگام گفتگو با همسرمان ، با نهايت دقت به مطالب وي گوش فرا داده و آن گونه عمل نماييم كه گويي جز به وي و سخنانش ، به موضوع ديگري توجه نداريم و از انجام هر عملي كه مغاير با حالت توجه باشد ، خودداري مي كنيم .

اين كيفيت ، در تكنيكهاي مشاوره ، به " هنر خوب شنيدن " موسوم است ؛ حالتي كه بيانگر پذيرش طرف مقابل و مطالب وي است و كاربرد فراواني در مشاوره دارد.

2- با مطالعه در حالات و روحيات همسر خود ، فهرستي از علائق و تمايلات وي ، به دست مي آوريم و نسبت به آنها خود را متعهد و ملزم مي دانيم . تأمين علائق اصولي همسر، و نقطه شروع سخن را بر يكي از علايق وي متكي نمودن و به ويژه درمورد تمايلاتش به گفتگو نشستن ، راه را براي رشد تفاهم ، هموار و تسهيل خواهد نمود.

3- ازمقايسه او با ديگران به شدت بپرهيزيم . اين رفتار ، به رابطه حسنه آسيب وارد مي كند . همسرمان انساني است منحصر به فرد وداراي ويژگي هاي شخصيتي اعم از مثبت ومنفي كه قابل مقايسه با هيچ فرد ديگري نيست . ازاين رو ، درمواقع ضروري ، مي توان او را با خودش ( گذشته او) مقايسه نمود و ميزان پيشرفت اخلاقي ومعنوي وفكري اش را مورد تقدير قرار داد . اين عمل بر درجه تفاهم زوجين خواهد افزود .

4- نحوه برقراري ارتباط كلامي نيز از عواملي است كه در ايجاد تفاهم ، نقشي تعيين كننده دارد . همسراني كه مي دانند ازچه عبارات و كلماتي براي بيان مقصود استفاده كنند، به خوبي مسير حركت خويش را در زندگي هموار مي نمايند . هر واژه يا كلمه داراي نوعي بار رواني وعاطفي است و تأثيرات مسلمي را بر شنونده برجاي مي گذارد . يك ارتباط كلامي موفق ،  رابطه اي است كه هيچ يك از طرفين از كلمات تحريك آميز وموهن ، استفاده نمي كنند.

زبان ملايم  ونرم و برخوردار از احترام ، حق مطلب را به خوبي ادا مي كند و اعتماد واطمينان در طرف مقابل مي آفريند و برعكس ، زبان تند و زننده و تحريك آميز ، براي هيچ ارتباطي مفيد نيست ، حتي اگر گوينده برحق باشد .

5- در مناسبات باهمسر، صداقت همچون پل ارتباطي مؤثر ، موجب مي شود كه زن و شوهر، ميل و رغبت وافر و كاملي براي صحبت با يكديگر پيدا كنند و از اين طريق بر رشد شخصيت خود وهمسرشان بيفزايند.

لازم است براي نيل به تفاهم ، صداقت را از انگيزه ها و نيات دروني ، آغاز نموده ، به جريان گفتگوها و مناسبت ، منتقل نمود . زيرا  " رستگاري در راستي است " . در واقع  زن و شوهر زماني به كاخ سعادت زندگي دست مي يابند كه پايه هاي آن را بر صداقت و درستي ، پي ريزي نمايند.

/ 0 نظر / 52 بازدید